Kemik Sintigrafisi

Kemik Sintigrafisi kemiklerdeki kemik üretimini gösteren (osteoblastik aktivite) düşük doz radyoaktif madde ile yapılan bir nükleer tıp tarama yöntemidir.

Kanserli hastalarda kanserin kemiklere metastaz yapıp yapmadığını, yaptıysa hangi kemiklere metastaz yaptığını göstermek için (bu bilgi kanserin evrelemesinde önemlidir) istenmektedir. Aynı bilgiler primer kemik kanserlerinde de kullanılmaktadır. Bunun dışında kemik sintigrafisi ortopedik vakalarda da (protez, enfeksiyon, gevşeme, yalancı eklem) kullanılmaktadır. Ayrıca bazı metabolik hastalıklarda da kullanılmaktadır.

kemik-sintigrafisi 

Kemik Sintigrafisi Tetkik Öncesi Hazırlıklar

-Açlık da dahil olmak üzere hiçbir ön hazırlık gerektirmez.

-Hastamızın merkezimize gelirken yanında 1.5 litre su getirmesi gerekmektedir.

-Hastaya radyoaktif madde damardan enjeksiyon tarzında uygulanır. Hastaların bu konulardaki hassasiyetleri varsa (söz gelimi aksiller lenfleri alınmış meme CA’lı olgular gibi ) enjeksiyon esnasında bu konuları uygulayıcıya belirtmeleri ve enjeksiyonun ona göre yapılması sağlanmalıdır.

-Enjeksiyondan 2-6 saat (bu zaman dilimi içerisinde) sonra çekim yapılmaktadır. Bu süreçte hastamıza 1,5 litre su içip, idrara çıkması önerilir.

-Hastamızın gelirken yanında daha önceden hastalığıyla ilgili yapılmış tetkik (Sintigrafi-BT-MR-USG-Kan tahlili) sonuçlarını yanında getirmesi gerekmektedir.

ege-tiroid-hizmet

Kemik Sintigrafisi  Çeşitleri

-Üç Fazlı Kemik Sintigrafisi

-Bölgesel Kemik Sintigrafisi

-Tüm Vücut Kemik Sintigrafisi