Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi kalbin kanlanmasını; bir bakıma kalbin damar tıkanıklıklarını gösteren, düşük doz radyoaktif maddeyle ve kalbi yorarak yapılan bir nükleer tıp inceleme yöntemidir.

Myokard Perfüzyon Sintigrafisi çoğunlukla kalp dokusundaki iskemi araştırılması için kullanılır. Bunun dışında istisnai olarak Gated yöntemi ilave edilerek kalp duvarı hareketleri hakkında ve nitrat çalışması yapılarak enfarktlı dokulardaki canlılık hakkında da bilgi verir.

Miyokard-sintigrafi

 

-Farmakolojik Stress ile Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi

-Eforlu Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi

-Miyokard Perfüzyon Gated Spect Çalışması

-Viabilite Çalışması (canlı doku araştırması)

 

sintigrafi-merkezi-izmir

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Tetkik Öncesi Hazırlıklar

 

-Hastalarımız en az 4 saat veya daha fazla aç olmalıdır.

-Koroner Arter hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçları (nitratlar, anti-iskemik ilaçlar) bir gün önceden kesilmelidir. Beta-bloker tansiyon ilaçları iki gün önceden kesilmelidir. UYARI: Her hastanın ilaçları farklı olduğu için her hasta kendi çekiminden önce merkezimizi arayıp, ilaç bazında bilgi almalıdır.

-Hastalarımız yanında 1 paket süt (yağlı- 200 ml) ve 1 adet su (500 ml) getirmelidir. Süt içemeyen hastaların çikolata (diyabet rahatsızlığı yoksa) ya da üçgen peynir getirmesi gerekmektedir.  Eğer hastanın safra kesesi alınması gibi istisnai bir durumu var ise bu ürünlere gerek yoktur. Bu ürünler işlem sürecinde görevliler tarafından belirtildiğinde hasta tarafından tüketilecektir. Lütfen bunları tetkikten önce kesinlikle tüketmeyiniz. Bunların amacı safra kesesinde biriken radyasyonun atılmasını sağlamaktır.

-Hastalarımızın bir kısmına efor testi yapılacağı için rahat koşabilecek bir kıyafetle gelmeleri önerilir.

-İşlem minimum 1-1.5 saat sürmekte ancak çalışmaların tekrarı durumunda 5-6 saate kadar uzayabilmektedir.

-Hastalarımız daha önceden yapılmış olan kardiyoloji ile ilgili tetkiklerini (EKG-Anjiyo-Efor testi-EKO vb) yanında getirmelidir.

Bu tetkikte vücudun aldığı radyasyon çok düşük dozda olup, söz gelimi koroner anjiyo BT’de (sanal anjiyo) alınan radyasyonun katlarca altındadır.